Get Adobe Flash player

 


PustaMiska - akcja charytatywna


 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Świnoujściu


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Świnoujściu powstało 22 listopada 1999 roku. Od 2 grudnia 2004 roku nasze Stowarzyszenie posiada status "Organizacji Pożytku Publicznego".

Przez ten krótki czas udowodniliśmy, że dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i wsparciu instytucji, firm, osób fizycznych można naprawdę wiele zdziałać.

Naszym głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, ich integracja ze społeczeństwem, wyrównywanie szans.  W ten sposób udzielamy pomocy najbardziej potrzebującym.

 

Wspieraj naszą misję swym 1% podatku!

 

Szanowni Państwo!


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w  Świnoujściu jest Organizacją Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000110672

Wystarczy w swoim rozliczeniu rocznym PIT wpisać wybraną organizację. Każdy z Państwa podejmując decyzję o wsparciu przez 1% podatku będzie uczestnikiem Integracji Społecznej, która pozwoli wyrównać życiową szansę osobom niepełnosprawnym.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016, zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (SPON) z siedzibą w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4/113, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Dane są gromadzone i przetwarzane w trybie art.6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art.6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach.
Administrator może przekazywać i udostępniać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.


Każda osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zgodności z art. 77 RODO.

WYDARZENIA OTWARTE


Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (SPON) z siedzibą w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4/113, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016, zwanego dalej RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. z 2017r., poz 880).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonywanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.