Get Adobe Flash player

 

Jak nam pomóc?

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim Osobom za zaufanie jakim obdarzyły naszą Fundację i przekazały nam swój 1%. Z naszej strony obiecujemy, że każdą otrzymaną złotówkę wykorzystamy na pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, jakimi z pewnością są osoby niepełnosprawne.
 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

KROK 1

Wybierz jako organizację pożytku publicznego:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Świnoujściu

o numerze KRS: 0000110672

 

Uwaga: podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie można tego podzielić na kilka uprawnionych organizacji.

 

KROK 2

Wypełnij swój PIT i oblicz 1% podatku. Pamiętaj, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz.58 – 60 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;


Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.


1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

 

W ten sposób pomożesz bardzo wielu osobom, które każdego roku korzystają z naszej pomocy! Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym niech stanie się naszym wspólnym celem.

 

Dziękujemy!